ENERGIJA IZ OBNOVLJIVIH

IZVORA

Lista referenci

Godina

2015

Lokacija

Vama, Rumunija

Kompanija

Saucolemn

Projekat

300kWel/2,9MWth Biomasa, kogeneracija

Opis

Sistem za izuzimanje goriva iz skladišta, sistem za transport goriva, sistem za ubacivanje goriva, parni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, dimnjak, generator sa parnom turbinom, automatizacija 

Godina

2016

Lokacija

Ivanjica, Serbia

Kompanija

Matis

Projekat

1,3MW vrelovodni kotao na drvnu sečku (1.)

Opis

Sistem za izuzimanje goriva iz skladišta, sistem za transport goriva, sistem za ubacivanje goriva, vrelovodni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, dimnjak,  automatizacija 

Godina

2017

Lokacija

Baroševac, Srbija

Kompanija

EPS

Projekat

2x5MW postrojenje sa vrelovodnim kotlovima na ugalj

Opis

Skladište goriva, sistem za ubacivanje goriva, vrelovodni kotlovi, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multicikloni, elektorstatički filteri,  automatizacija 

Godina

2018

Lokacija

Osečina, Srbija

Kompanija

Podgorina Frucht, Srbija

Projekat

10t/h parno postrojenje  na drvnu sečku i ugalj

Opis

Skladište goriva, sistem za izuzimanje goriva iz skladišta, sistem za transport goriva, sistem za ubacivanje goriva, parni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, elektorstatički filter, dimnjak, reversna osmoza, napojni rezervoar, rezervoar kondenzata, automatizacija 

Godina

2018

Lokacija

Čantavir, Srbija

Kompanija

Gebi, Srbija

Projekat

8t/h parno postrojenje na ljusku suncokreta

Opis

Sistem za ubacivanje goriva, parni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, elektrostatički filter, dimnjak, sistem za tretman vode, napojni rezervoar, rezervoar kondenzata, automatizacija 

Godina

2018

Lokacija

Ivanjica, Serbia

Kompanija

Matis

Projekat

1,3MW vrelovodni kotao na drvnu sečku (2.)

Opis

Sistem za izuzimanje goriva iz skladišta, sistem za transport goriva, sistem za ubacivanje goriva, vrelovodni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, dimnjak,  automatizacija 

Godina

2020

Lokacija

Brčko, Bosna i Hercegovina

Kompanija

Bimal

Projekat

12t/h parno postrojenje na ljusku suncokreta/drvnu sečku

Opis

Sistem za ubacivanje goriva, parni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, elektorstatički filter, dimnjak, sistem za tretiranje vode, napojni rezervoar, rezervoar kondenzata, automatizacija 

Godina

2021

Lokacija

Slivo Pole, Ruse, Bugarska

Kompanija

Astra Bioplant

Projekat

12t/h parno postrojenje na ljusku suncokreta

Opis

Sistem za ubacivanje goriva, parni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, elektrostatički filter, automatizacija 

Godina

2021

Lokacija

Mali Zvornik, Srbija

Kompanija

Energotehnika Južna Bačka

Projekat

2x0,9MW postrojenje na drvnu sečku

Opis

Sistem za izuzimanje goriva iz skladišta, sistem za transport goriva, sistem za ubacivanje goriva, toplovodni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, automatizacija 

Godina

2021

Lokacija

Sombor, Srbija

Kompanija

Delta Agrar

Projekat

6MW postrojenje na oklasak kukuruza

Opis

Sistem za izuzimanje goriva iz skladišta, sistem za transport goriva, sistem za ubacivanje goriva, toplovodni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, multiciklon, dimnjak, transporteri za oklasak kukuruza, toplovodi, izmenjivači toplote, automatizacija 

Godina

U toku

Lokacija

Ruse, Bugarska

Kompanija

Astra Bioplant

Projekat

18t/h parno postrojenje na ljusku suncokreta/drvnu sečku

Opis

Sistem za ubacivanje goriva, parni kotao, sistem za odvodjenje pepela, ventilatori, elektrostatički filter, automatizacija 

Očuvanje prirode

Korišćenjem biomase umesto fosilnih goriva ne oslobadjaju se nove količine CO2 u atmosferu koji izaziva efekat "Staklene bašte"

Ušteda

Biomasa je jeftinija od fosilnih goriva čime se ostvaruju značajne uštede

Energija

Stavite svoje ideje u pokret.